Συμβολή του Χορευτικού Ομίλου Γκρατς σε «Χορεύομε για την ζωή 2021»
Beitrag von Choreftikos Omilos Graz zu "Wir tanzen fürs Leben 2021"