Παράσταση του Χορευτικού Ομίλου Γκρτς στην Καλαμαριά, 2.6.2019
Auftritt von ChoGraz in Kalamaria, 2.6.2019