Χορευτικός Όμιλος Γκαρτς μαζί με το Ποντιακό τμήμα «ΝΑΥΑΡΧΟΣ» στην εκδήλωση «Βοτσιώτικα», Βότσι 2.6.2018
Choreftikos Omilos Graz zusammen mit der Pontischen Gruppe "NAVARCHOS" bei der Veranstaltung "Votsiotika", Votsi 2.6.2018