Σύλλογος γηγενών Μακεδόνων Θέρμης
Ο Μέγας Αλέξανδρος στην Αυστρία
Tanzverein Thermi/Thessaloniki in Österreich